202207180844537c6.jpg 220710あんず肩関節脱臼_220711_17 (2)